Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí správneho konania - výrub drevín POĽNOBLH, s. r. o., ŽdiarVytlačiť
 


 
 

Informácia o úrovni vytriedenia komunálneho odpaduVytlačiť
 

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v zmysle výpočtu podľa Prílohy č. 2 k zákonu č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola v obci Ratková z údajov roku 2018 vyčíslená percentuálnou hodnotou: 11,77.

To znamená, že úroveň vytriedenia komunálneho odpadu patrí do intervalu 10 < X < = 20 a sadzba za príslušný rok 2019 je číselne vyjadrená údajom: 12.


 
 

Návrh rozpočtu obce Ratková na rok 2019 s výhľadom do roku 2021Vytlačiť
 

Obec Ratková informuje, že dňa 09.11.2018 zverejnila návrh rozpočtu obce Ratková na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021.

Dokument k stiahnutiu je prístupný na tejto webovej stránke v sekcii "Povinné zverejňovanie - hospodárenie obce", alebo na nasledovnom linku:

https://www.obecratkova.sk/hospodarenie-obce.html


 
 

Výberové konanie 25.04.2019 - Miestna občianska poriadková službaVytlačiť
 


 
 

Obchodná verejná súťaž - Predaj obytného domu súp. č. 213, hospodárska budova súp. č. 320, hospodárska budova súp. č. 321, k. ú. RatkováVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí správneho konania - výrub drevín - FAGUS SR, s. r. o., HnúšťaVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí správneho konania - výrub drevín - Jozef Zrak SHRVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o strategickom dokumente - Regionálna integrovaná územná stretégia BBK, verzia 1.2Vytlačiť
 

Obstarávateľ strategického dokumentu, Banskobystrický samosprávy kraj, Odbor regionálneho rozvoja, dopravy a investícií, Nám. SPN 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37828100, predložil Okresnému úradu Banská Bystrica, Odboru starostlivosti o životné prostredie, Oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja) podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Oznámenie o strategickom dokumente „Regionálna integrovaná územná stratégia BBK, verzia 1.2“.

Obec Ratková, ako dotknutá obec, v zmysle § 6 ods. 5 zákona oznamuje verejnosť, že
do strategického dokumentu a oznámenia o strategickom dokumente je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotovovať kópie v informačnom systéme procesov EIA/SEA na adrese:

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalna-integrovana-uzemna-strategia-bbk-verzia-1-2

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na adresu: Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica, do 15 dní od doby, keď bolo oznámenie zverejnené.

Toto oznámenie bude vyvesené po dobu 15 dní odo dňa vyvesenia.


 
 

Oznámenie o začatí správneho konania - výrub drevín POĽNOBLH, s. r. o., ŽdiarVytlačiť
 


 
 
Položky 1-10 z 53

Aktuality - všeobecné oznamy

POZVÁNKA - Valné zhromaždenie - Výbor Komposesorátu, urbariátu obce Ratková-Repištia dňa 28.07.2018Vytlačiť
 


 
 
Položky 1-10 z 53

dnes je: 20.5.2019

meniny má: Bernard

Zmena hodín pre verejnosť - Pošta Ratková od 1.7.2018

Zmena hodín pre verejnosť - Pošta Ratková od 1.7.2018

Zmena hodín pre verejnosť - Pošta Ratková

Zmena hodín pre verejnosť - Pošta Ratková od 01.07.2018

webygroup
ÚvodÚvodná stránka